J A A K K O   T I I R I K A I N E N

Lion Jaakko Tiirikainen oli perustamassa klubia v. 1972.

Klubimme on muistanut Jaakkoa juhlatilaisuuksissa.

Lionit Eero Kumpulainen ja Reijo Raatikainen muistivat Jaakkoa lokakuussa 2022
50-vuotisjuhlassa.